Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Progres Ewa Kurasińśka-Kowalska NIP 9471711863
 2. z Administratorem można się kontaktować: - pisemnie , na adres: Biuro Rachunkowe Progres Ewa Kurasińska-Kowalska 05-600 Grójec ul. Worowska 3A
  - za pomocą poczty elektronicznej, na adres: biurorachunkoweprogres@gmail.com.
 1. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 3. a) wypełnienia obowiązków ustalonych odrębną umową
 4. b) realizacji umów zawartych z naszymi kontrahentami;
 5. c) w celach statystycznych.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 5 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 7. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 8. b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Biurem Rachunkowym Progres przetwarzają dane osobowe
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 11. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 12. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 13. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
 14. e) prawo do przenoszenia danych
 15. f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 16. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 17. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 18. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików 'cookies' w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij 'Akceptuję', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.