Co można odliczyć z podatku dochodowego?

Osoby fizyczne, które uzyskują przychody, mają obowiązek rozliczania podatku dochodowego PIT. Dokument, który muszą złożyć w urzędzie skarbowym do końca kwietnia, zawiera informacje o ich rocznych dochodach oraz wysokościach zaliczek, które pracodawca wpłacał na poczet podatku dochodowego. Co istotne, przy rozliczaniu dochodów można uwzględnić w deklaracji szereg ulg podatkowych, które określają przepisy. Chcesz wiedzieć, co można odliczyć w rozliczeniu PIT? Poniżej przygotowaliśmy zestawienie ulg podatkowych, z których możesz skorzystać przy spełnieniu określonych warunków. Sprawdź, na czym możesz zaoszczędzić, płacąc niższy podatek lub otrzymując wyższy zwrot.

 

Jakie ulgi podatkowe mogą Ci przysługiwać przy rozliczeniu PIT?

Jedną z najpopularniejszych ulg podatkowych jest ulga prorodzinna. Przysługuje ona każdej osobie fizycznej, która uzyskuje przychód, a jednocześnie sprawuje kontrolę rodzicielską nad osobą małoletnią lub pełni funkcje jej opiekuna prawnego bądź rodziny zastępczej. Tego rodzaju ulga dotyczy każdego miesiąca opieki, a jej wysokość zależy od liczby dzieci. Warunkiem jej uzyskania jest jednak limit dochodów, który wynosi 112 000 zł. Drugą równie popularną ulgą podatkową jest tzw. ulga podatkowa dla młodych, czyli zerowy podatek dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia, a które są zatrudnione na umowę o pracę lub umowę zlecenie. Ulga podatkowa do 26 roku życia obejmuje tych, których roczny dochód nie przekroczył 85 528 zł brutto. Poza tym z podatku dochodowego można odliczyć także:

  • składki ZUS,
  • ulgę rehabilitacyjną w wysokości poniesionych wydatków oraz ulgę na leki, dotyczącą wydatków na medykamenty pomniejszonych o 100 zł za każdy miesiąc,
  • ulgę abolicyjną, dotyczącą kwoty podatku z zagranicy,
  • darowizny na rzecz kultu religijnego, organizacji pozarządowych, krwiodawstwa oraz na cele edukacji zawodowej, których wartość nie może przekraczać 6% dochodu podatnika,
  • darowizny na rzecz walki z pandemią koronawirusa,
  • ulgę termomodernizacyjną o maksymalnej kwocie 53 000 zł,
  • ulgę na internet o maksymalnej kwocie 760 zł,
  • ulgę z tytułu oszczędzania na IKZE (konto emerytalne), nieprzekraczającą kwoty 6310,80 zł.