Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

Księgi przychodów i rozchodów to uproszczona forma księgowania operacji gospodarczych w firmie. Uproszczona księgowość nie dotyczy jednak każdego podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Z możliwości jej prowadzenia mogą skorzystać spółki jawne oraz cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, a także inne osoby fizyczne posiadające pozarolniczą działalność gospodarczą. Wszystkie podmioty muszą spełniać wskazane przez prawo kryteria i nie przekraczać progu przychodów netto obligującego do prowadzenia pełnych ksiąg.

 

W jakim celu tworzy się księgi przychodów i rozchodów?

Wzór KPiR został dokładnie określony w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie jej prowadzenia. Księga składa się z 17 wyszczególnionych kolumn, z których każda powinna być właściwie opisana i wypełniona. Wpisywane są w niej wszelkie informacje potrzebne do prowadzenia rejestru sprzedaży oraz wydatków takie, jak numery faktur lub innych dowodów operacji, dane stron biorących udział w transakcjach, a także ich wartości.

Zadanie prowadzenia Księgi przychodów i rozchodów warto powierzyć specjalistom z biura rachunkowego.

 

Osoba robiąca odręczne notatki

 

Co wchodzi w skład KPiR?

Zobacz również: prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księga przychodów i rozchodów powinna zostać założona w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej lub pierwszego dnia nowego roku podatkowego. W KPiR księguje się:

  • wszelkie przychody w firmie pochodzące ze sprzedaży i inne,
  • wydatki firmy związane także z prowadzeniem jej,
  • wynagrodzenia wypłacane w każdej formie,
  • zakup potrzebnych towarów i materiałów, a także wszelkie koszty związane z tymi zakupami.

W prowadzeniu KPiR bardzo istotna jest regularność oraz dokładność. Wszelkie nowe informacje powinny być wprowadzane do niej na bieżąco. Nasze biuro oferuje skuteczne i skrupulatne prowadzenie całej dokumentacji, abyś Ty, prowadząc swoją działalność, nie musiał się już tym martwić.

Naszą działalność prowadzimy w Grójcu.