Ewidencja środków trwałych i wyposażenia

Ewidencja środków trwałych bezpośrednio powiązana jest z posiadanym przez firmę majątkiem. Obejmuje ona składniki tego majątku związane z wykonywaną działalnością i służy do dokładnego rejestrowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych. Bardzo istotne jest, aby przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz wykorzystujący w działalności gospodarczej środki trwałe, prowadzili taką ewidencję. Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 roku obliguje do tego zarówno podatników prowadzących KPiR, jak i osoby rozliczające się na zasadzie ryczałtu.

 

Ewidencja VAT

Rozliczanie VAT jest skomplikowane, zwłaszcza jeżeli w firmie zachodzi dużo różnorodnych transakcji gospodarczych. Do prowadzenia rejestru sprzedaży i zakupu VAT zobowiązany jest każdy podmiot będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Brak takiej ewidencji lub zaistniały w niej błąd znaleziony podczas kontroli podatkowej może skutkować ogromnymi karami. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie wszystkich przepisów i zasad prowadzenia ewidencji VAT lub - na co decyduje się znaczna większość przedsiębiorców – nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym.

 

Ewidencja przychodów

Prowadzenie ewidencji przychodów obowiązkowe jest dla wszystkich przedsiębiorców, którzy wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako metodę rozliczenia podatkowego. Rejestr sprzedaży stanowi podstawę obliczania wartości podatku. Podatek należny urzędowi skarbowemu musi zostać naliczony poprawnie, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów.