Blog

dokumenty podatkowe

Co robić, jeżeli pracodawca nie przesłał PIT?

Roczne rozliczenie podatku dochodowego PIT jest obowiązkiem każdego uzyskującego przychody podatnika. Bez względu na wysokość dochodów osoba fizyczna jest zobowiązana do tego, by w odpowiednim czasie złożyć w urzędzie skarbowym dokument informujący o rocznych dochodach i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy przez zakład pracy. Pracodawca powinien przekazać PIT za poprzedni rok podatkowy pracownikowi do końca lutego. Niestety, zdarzają się takie sytuacje, że mimo upływu terminu, zakład pracy nie przekazuje dokumentu. Co należy wówczas zrobić, by wypełnić obowiązek podatnika i złożyć PIT w odpowiednim czasie? O tym, jak reagować, gdy pracodawca nie przesłał PIT, przeczytasz w dalszej części artykułu.

Czytaj więcej...

formularz

Do kiedy pracodawca musi wystawić PIT?

Jesteś zatrudniony? Zapewne wiesz, że Twoim obowiązkiem jako podatnika jest rozliczenie PIT, czyli podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy. Dokument z informacjami o dochodach oraz wysokością zaliczek przekazywanych przez pracodawcę na poczet podatku dochodowego musisz złożyć w urzędzie skarbowym do końca kwietnia. Aby to zrobić, stosowny dokument w odpowiednim terminie musi Ci przekazać pracodawca. Jeżeli zakład pracy nie wypełni tego obowiązku, masz możliwość zwrócenia się do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia, które umożliwi Ci rozliczenie. By uniknąć konsekwencji wynikających z niezłożenia dokumentu w terminie, sprawdź, do kiedy zakład pracy powinien wystawić Ci PIT.

Czytaj więcej...

różne rodzaje dokumentów podatkowych

Co można odliczyć z podatku dochodowego?

Osoby fizyczne, które uzyskują przychody, mają obowiązek rozliczania podatku dochodowego PIT. Dokument, który muszą złożyć w urzędzie skarbowym do końca kwietnia, zawiera informacje o ich rocznych dochodach oraz wysokościach zaliczek, które pracodawca wpłacał na poczet podatku dochodowego. Co istotne, przy rozliczaniu dochodów można uwzględnić w deklaracji szereg ulg podatkowych, które określają przepisy. Chcesz wiedzieć, co można odliczyć w rozliczeniu PIT? Poniżej przygotowaliśmy zestawienie ulg podatkowych, z których możesz skorzystać przy spełnieniu określonych warunków. Sprawdź, na czym możesz zaoszczędzić, płacąc niższy podatek lub otrzymując wyższy zwrot.

Czytaj więcej...

okulary, napis VAT i kalkulator

Ewidencja VAT. Jak ją prowadzić?

Ewidencja VAT wiąże się z koniecznością prowadzenia rejestru sprzedaży i zakupu. Obowiązek takiego rozliczenia spoczywa na czynnych podatnikach podatku od towarów i usług. Brak ewidencji lub błędy w rejestrze, które zostaną wykryte podczas kontroli skarbowej, mogą narażać przedsiębiorców na wysokie kary finansowe. Aby uniknąć kłopotów prawnych, niezwykle ważna jest znajomość przepisów, która przekłada się na prawidłowe prowadzenie ewidencji VAT. Co zrobić, by mieć pewność, że rozliczenie VAT przebiega właściwie? O tym, jak prowadzić ewidencję, by uniknąć nieprawidłowości, przeczytasz w dalszej części artykułu.

Czytaj więcej...

księgowa

Kto musi prowadzić księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe to dokumenty, które dotyczą szczegółowego rejestru operacji finansowych dokonywanych w ramach działalności określonego przedsiębiorstwa. Ich założenie i bieżące uzupełnienie, czyli tzw. pełna księgowość obejmuje wydatki i przychody firmy, wynagrodzenia pracowników oraz zapis zobowiązań kredytowych i wszystkich przeprowadzonych transakcji. Prowadzenie ksiąg rachunkowych nie jest jednak obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Są tacy, dla których pełna księgowość jest obligatoryjna, ale również i tacy, którzy z tej możliwości korzystają dobrowolnie, by móc efektywnie zarządzać swoją działalnością w przyszłości. W dalszej części artykułu, sprawdź, kto musi prowadzić księgi rachunkowe, a kto nie ma takiego obowiązku.

Czytaj więcej...

kobieta siedząca za biurkiem rozmawia z pracownikiem

Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to dokument, który wydaje pracownikowi pracodawca w sytuacji, gdy dochodzi do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Do niedawna pracodawca miał 7 dni od dnia rozwiązania umowy na to, by wydać świadectwo, jednak po nowelizacji przepisów musi zrobić to w ostatnim dniu trwania umowy. Wyjątkiem jest jednak ponowne podpisanie umowy z tym samym pracownikiem, które zwalnia z obowiązku wystawiania świadectwa pracy. Niemniej, jeśli pracownik o to bezpośrednio poprosi, wówczas pracodawca musi taki dokument wystawić. Przepisy poza tym, że określają termin wydania dokumentu, dodatkowo precyzują także, jakie informacje muszą się w nim znaleźć. Zapoznaj się z dalszą częścią artykułu i dowiedz się, jakie dane powinno zawierać świadectwo pracy.

Czytaj więcej...

księga przychodów

Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

KPiR, czyli Księga Przychodów i Rozchodów jest uproszczoną formą prowadzenia księgowości w firmie. Dotyczy ona informacji o wszystkich przychodach przedsiębiorstwa oraz wydatkach ponoszonych na prowadzenie działalności. Nadto musi zawierać też dane o wynagrodzeniach dla pracowników i kosztach związanych z zakupem towarów i materiałów. Obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców. O tym, kto jest do tego zobowiązany, traktuje prawo. Poniżej wyjaśniamy, kto powinien założyć KPiR w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej, a kto nie ma takiego obowiązku.

Czytaj więcej...

pracownicy na szkoleniu

Jak wypisać się z PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to ogólnopolski program pracowniczy, który dotyczy oszczędzania środków na emeryturę. Projekt obejmuje wszystkich pracodawców oraz polega na odkładaniu części wynagrodzeń pracowników na specjalne rachunki instytucji finansowej zabezpieczającej przyszłość podatników po 60 roku życia. Co istotne, mimo iż od 2021 roku każdy pracodawca zostaje automatycznie uwzględniony w programie, istnieje możliwość rezygnacji z tej formy gromadzenia funduszy. O przynależności do PPK decyduje pracownik, który w razie braku zainteresowania niniejszą formą oszczędzania, może złożyć deklarację o wypisaniu się z programu. O tym, w jaki sposób można to zrobić, przeczytasz w dalszej części artykułu.

Czytaj więcej...

księgowość

Zalety obsługi księgowej online

Jako przedsiębiorca zapewne doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że właściwe prowadzenie księgowości firmy ma istotne znaczenie dla Twojego biznesu i pozwala uniknąć często nieświadomych błędów, które mogą prowadzić do problemów prawno-finansowych. Powszechnym rozwiązaniem jest zatem zatrudnienie doświadczonego księgowego. Niemniej musisz być świadomy tego, że obecnie wcale nie trzeba nawiązywać stacjonarnej współpracy, by korzystać z profesjonalnych usług rachunkowo-księgowych. W dobie internetu coraz większą popularnością cieszą się usługi księgowe on-line. Dowiedz się, na czym polega księgowość internetowa i sprawdź, jakie korzyści niesie.

Czytaj więcej...

ZUS

Ozusowanie umów o dzieło staje się faktem

W Polsce istnieje możliwość, by zatrudniać i być zatrudnianym na różne sposoby. Formą, która powinna być najczęściej stosowana, jest umowa o pracę. Rozwiązanie to ma tę specyfikę, iż regulują je przepisy znajdujące się w Kodeksie Pracy. W przypadku pozostałych umów obowiązuje Kodeks Cywilny.

Czytaj więcej...