Do kiedy pracodawca musi wystawić PIT?

Jesteś zatrudniony? Zapewne wiesz, że Twoim obowiązkiem jako podatnika jest rozliczenie PIT, czyli podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy. Dokument z informacjami o dochodach oraz wysokością zaliczek przekazywanych przez pracodawcę na poczet podatku dochodowego musisz złożyć w urzędzie skarbowym do końca kwietnia. Aby to zrobić, stosowny dokument w odpowiednim terminie musi Ci przekazać pracodawca. Jeżeli zakład pracy nie wypełni tego obowiązku, masz możliwość zwrócenia się do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia, które umożliwi Ci rozliczenie. By uniknąć konsekwencji wynikających z niezłożenia dokumentu w terminie, sprawdź, do kiedy zakład pracy powinien wystawić Ci PIT.

 

W jakim terminie powinieneś otrzymać PIT od pracodawcy?

Każdy zakład pracy ma obowiązek dwukrotnego przygotowania PIT w dwóch różnych terminach dla urzędu skarbowego oraz pracowników. Zaświadczenie o dochodach zgodnie z obowiązującymi przepisami ze strony pracodawcy musi trafić do urzędu skarbowego najpóźniej do końca stycznia. Z kolei do rąk pracowników dokument powinien trafić do końca lutego. Otrzymanie dokumentu w tym czasie umożliwi podatnikom terminowe rozliczenia PIT   oraz nie narazi ich na konieczność samodzielnego oszacowania rocznych dochodów. Termin ten jest obligatoryjny, niemniej powinieneś być świadomy tego, że jeśli pracodawca wysłał Ci PIT pocztą w ostatni dzień lutego, dokument dotrze do Ciebie w pierwszych dniach marca.

Z przekazaniem PIT pracodawca nie powinien jednak czekać do ostatniego dnia lutego. Im szybciej przekaże Ci deklarację, tym wcześniej złożysz dokument w urzędzie i zamkniesz rok podatkowy. Poza tym warto wiedzieć, że w sytuacji, gdy jednak PIT nie dotrze do Ciebie do końca lutego lub w pierwszym tygodniu marca, koniecznością jest niezwłoczna interwencja. Co ważne, jeśli pracodawca zlekceważy Twoje prośby i ponaglenia, wówczas możesz poinformować o tym fakcie urząd skarbowy. Ten z kolei ma prawo nałożyć na zakład pracy kary finansowe wynikające z niewywiązania się z obowiązku.