Jak wypisać się z PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to ogólnopolski program pracowniczy, który dotyczy oszczędzania środków na emeryturę. Projekt obejmuje wszystkich pracodawców oraz polega na odkładaniu części wynagrodzeń pracowników na specjalne rachunki instytucji finansowej zabezpieczającej przyszłość podatników po 60 roku życia. Co istotne, mimo iż od 2021 roku każdy pracodawca zostaje automatycznie uwzględniony w programie, istnieje możliwość rezygnacji z tej formy gromadzenia funduszy. O przynależności do PPK decyduje pracownik, który w razie braku zainteresowania niniejszą formą oszczędzania, może złożyć deklarację o wypisaniu się z programu. O tym, w jaki sposób można to zrobić, przeczytasz w dalszej części artykułu.


Zobacz również: Sprawozdania finansowe

 

Co trzeba zrobić, by zrezygnować z udziału w programie PPK?

Zobacz również: Zalety obsługi księgowej online

Pracownicy, którzy nie wykazują zainteresowania programem Pracowniczych Planów Kapitałowych, mogą ubiegać się o rezygnację poprzez złożenie właściwej deklaracji. Wzór dokumentu można pobrać m.in. z oficjalnej strony internetowej PPK. Składa się on z dwóch części. W pierwszej z nich należy uzupełnić swoje dane wraz ze wskazaniem właściwego zakładu pracy. Druga część z kolei dotyczy potwierdzenia rezygnacji poprzez ręczne podpisanie stosownych oświadczeń. Gotowy dokument należy dostarczyć pracodawcy, w którego obowiązku jest przekazanie dokumentu do instytucji finansowej objętej programem PPK w ciągu 7 dni od otrzymania deklaracji.

Po złożeniu deklaracji przez pracodawcę następuje oficjalna rezygnacja. Wówczas już od przyszłego wynagrodzenia środki z wypłaty pracownika nie trafią na konto instytucji. Jeśli natomiast złożyłeś deklarację już po otrzymaniu wynagrodzenia za dany miesiąc, przysługuje Ci zwrot wpłaty. Złożona deklaracja zgodnie z obowiązującymi przepisami zachowuje ważność przez 4 lata. Po upływie tego czasu należy ponownie wyrazić swoje stanowisko co do udziału w programie PPK lub podtrzymania dotychczasowej decyzji o rezygnacji. W przypadku tej drugiej opcji trzeba jeszcze raz złożyć deklarację, powtarzając czynność zgodnie z powyższymi wskazówkami.