Co wchodzi w zakres usług kadrowo-płacowych?

Każda firma posiada dział kadr, który zajmuje się sprawami pracowników. Jego istnienie jest więc niezbędne w strukturze przedsiębiorstwa. Gdyby nie ten dział, nikt nie potrafiłby profesjonalnie wykonać wszystkich działań związanych z tematyką pracowniczą. A jej opanowanie jest kluczowe do tego, by finanse firmy były przejrzyste. W sytuacji, w której zarówno pracodawca, jak i pracownicy wiedzą, na czym polegają ich wzajemne relacje i jakie są ich zobowiązania względem siebie, obie strony zyskują.


Zobacz również: Jak obliczyć wymiar urlopu dla pracownika?

 

Jakie działania wchodzą w zakres obowiązków kadrowo-płacowych w firmie? 

Zakres działań, jakie stoją przed działami kadrowo-płacowymi, jest ściśle określony. Jak sama nazwa wskazuje, niektóre z nich nakierowane są na kadry, a inne na płace. Głównym zadaniem obu działów jest sporządzanie odpowiedniej dokumentacji pracowniczej dla celów bieżących rozliczeń, oraz do celów archiwalnych.

 

Charakterystyka aktywności działu kadr i płac 

Jakie są przykładowe usługi kadrowe? Jedną z czynności, która nasuwa się na myśl, jest podpisywanie i rozwiązywanie umów. To działanie absolutnie kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania firmy. Konsekwencją zawierania umów jest odpowiednie, zgodne z przepisami prowadzenie akt osobowych i uzupełnianie dokumentacji kadrowej.

Usługi kadrowe są uzupełniane przez usługi płacowe. W ich zakres wchodzi wszystko, co niezbędne do kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi tu między innymi o deklaracje zgłoszeniowe oraz comiesięczne deklaracje rozliczeniowe. Ponadto pracownicy działu płac zobowiązani są także do sporządzania oraz przesyłania deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego.

Przedsiębiorcom często wydaje się, że zatrudnienie osoby, która zajmie się sprawami kadrowymi w firmie, jest zbędnym wydatkiem. W rzeczywistości jednak taka osoba nie tylko zajmuje się formalnościami w profesjonalny sposób, ale również pomaga uniknąć wysokich kar, które wiążą się z błędami w prowadzonej dokumentacji. Specjalista z biura rachunkowego wykonuje swoje obowiązki na podstawie obowiązujących przepisów, w związku z czym ryzyko pomyłek jest minimalne.