Jakie konsekwencje grożą za nieterminowe rozliczenie PIT?

Deklaracje związane z podatkiem dochodowym są najważniejszym źródłem informacji o przychodach danego podatnika, z którego korzysta urząd skarbowy. Deklaracje podatkowe składane są raz w roku. Podatek dochodowy musi rozliczać każda pracująca osoba. W Polsce rozliczenie podatku należy wykonać do końca kwietnia. Są dwa sposoby na złożenie deklaracji podatkowej: za pomocą portalu internetowego lub osobiście w urzędzie.

 

Czym grozi nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej?

Zobacz również: Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

Z rozliczeniem PIT nie warto zwlekać do ostatniej chwili, gdyż może się to wiązać z utrudnieniami i dodatkowym stresem. Część osób rozlicza podatki za pomocą aplikacji, jednak często jest to opcja dodatkowo płatna i słabo czytelna, przez co osoba chcąca się rozliczyć może wpisać błędne dane, a w konsekwencji nie rozliczyć się w czasie. Rozliczenie podatku dochodowego najlepiej powierzyć specjalistom, którzy sprawnie i zgodnie z wymogami rozliczą nasze podatki. Jeżeli nie mamy czasu na wizytę w biurze rachunkowym, możemy skorzystać z usług księgowych on-line. Dzięki takiej możliwości wszystkie sprawy załatwimy bez wychodzenia z domu.

Nieprzestrzeganie terminu rozliczenia podatku wiąże się z poważnymi konsekwencjami karno-skarbowymi. Zgodnie z kodeksem karnym, osoba zobowiązana do rozliczenia podatku, która nie zrobi tego w terminie, podlega karze grzywny tytułem wykroczeń skarbowych. Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem grzywna za nieterminowość opiewa na kwotę pięciokrotnej płacy minimalnej, czyli około czternastu tysięcy złotych. Wysokość grzywny jest dobrym motywatorem do dopilnowania formalności i rozliczenia się w terminie.

Jeżeli termin został przez nas przeoczony, a sprawa trafiła na drogę karną, należy jak najszybciej złożyć tak zwany czynny żal, w którym podamy powód zwłoki z rozliczeniem. Czynny żal dotyczy zarówno osób, które w ogóle nie rozliczyły podatku, jak i tych którzy nie dopłacili brakującej kwoty. Nieprzestrzeganie terminów wiąże się z odsetkami za zwłokę, które będziemy musieli opłacić. Z tego tytułu warto pamiętać o rozliczeniu, i dużo wcześniej skontaktować się z profesjonalnym biurem rachunkowym, które terminowo rozliczy nasze deklaracje i pozbawi nas tego obowiązku.