Prowadzenie ksiąg handlowych

Księgi handlowe, nazywane także pełną księgowością, to niezwykle istotny dokument. Znajduje się w nich szczegółowy rejestr każdej operacji gospodarczej przeprowadzonej w ramach działalności firmy. Nie każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jednak wielu z nich się na to decyduje.

 

Co daje prowadzenie pełnej księgowości?

Księgi handlowe przedstawiają w przejrzysty sposób sytuację finansową firmy. Stanowią dokładne zestawienie wszystkich zdarzeń gospodarczych przedsiębiorstwa. Zawierają zarówno wydatki i przychody firmy, jak również koszty wynagrodzeń pracowników, zobowiązania kredytowe, czynszowe itp. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zapewnia wiele korzyści, ponieważ na ich podstawie można ustalać prognozy dotyczące przyszłości działalności i wdrażać optymalizacje. Dlatego na ten typ księgowości często decyzją się także podmioty, które nie są do niego zobligowane.

 

Zbiór klaserów z dokumentami

 

Kto musi prowadzić księgi rachunkowe?

Zobacz również: usługi kadrowe

Do prowadzenia ksiąg handlowych zobowiązane są podmioty (tj. spółki z o.o., spółki S.A., spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne), które spełniają konkretne warunki. Między innymi zobligowane są do tego osoby fizyczne i firmy, których przychody netto w przekroczą próg 2 000 000 euro. Przedsiębiorca może także zdecydować o przejściu z pełnej księgowości na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, jeśli spełnia odpowiednie kryteria i uzna taką opcję za korzystniejszą.

Zapraszamy Klientów z Grójca i okolic.